Startsidan Kontakt Historik Nyheter Bli medlem Stadgar och styrdokument Utbildning Ungdomsprojekt Press & Media
Turlista och biljetter Charter Extra turer Musik ombord Priser och Presentkort
Herbert Valeria Loviksbåten Mineral Sanna
Fakta Destinationer Sjökortet Risön Alingsås Länkar Var är Herbert nu?
Hitta till oss Bryggplatser Vinteruppläggning Tändkulor Utombordare Välten
General Herbert Timetable How to find us
Allgemein Herbert Fahrplan Wie finden Sie uns?

Mjörn

Karta över Mjörn Mjörn är,med sin 55 km² stora vattenyta, Västergötlands nästa största insjö (Vänern och Vättern undantaget). I ön finns det cirka 60 namngivna öar och skär. Några öar har bofasta och jordbruk bedrevs tills på flera öar till mitten av 1950-talet. Här finns också mycket som minner om förr. Domarringar, hällkistor och andra lämningar berättar att här bott människor i nästan 9000 år. Bygden har ett rikt växt och djurliv. Många flyttfåglar passerar här och det finns gott om fisk i sjön. Runt sjön hittar man flera större herrgårdar med parkliknande bok-och ekskogar blandade med beteshagar. Ett sjökort och fem fyrar gör sjön till ett säkert och populärt farvatten.

Vy över Bokö En av Bokös gårdar från sjösidan (Hans Brage)

Vy över Lammholmen Lammholmen med sin timmerstuga och fyr (Hans Brage).