Startsidan Kontakt Historik Nyheter Bli medlem Stadgar och styrdokument Utbildning Ungdomsprojekt Press & Media
Turlista och biljetter Charter Extra turer Musik ombord Priser och Presentkort
Herbert Valeria Loviksbåten Mineral Sanna
Fakta Destinationer Sjökortet Risön Alingsås Länkar Var är Herbert nu?
Hitta till oss Bryggplatser Vinteruppläggning Tändkulor Utombordare Välten
General Herbert Timetable How to find us
Allgemein Herbert Fahrplan Wie finden Sie uns?

Värdegrund för Mjörns Ångbåtsförening

Antagen 2007-06-17
Reviderad 2020-02-01
Reviderad 2023-01-25

Kort beskrivning av föreningens huvudsakliga verksamhet och tillgänglighet för allmänheten

Föreningens ändamål är att upprätthålla traditionen med ångbåtstrafik på sjön Mjörn och angränsande farvatten. Detta skall ske med kulturhistoriskt intressant ångfartyg, med vilket anordnas båtturer för allmänheten och föreningar/organisationer. Föreningen skall vidare förvalta den kulturella miljö som Ångbåtsvarvet utgör samt aktivt bidraga till att bevara och driva, ur tekniskt och kulturhistoriskt perspektiv intressanta objekt.

Föreningen äger, förvaltar och driver S/S Herbert byggd 1905, med en bakgrundshistoria intimt förknippad med en skogsindustriepok när man använde vattenleder för timmertransport. Med sitt välbevarade ångmaskineri representerar Herbert också en intressant teknikhistoria. Regelbunden turverksamhet arrangeras för allmänheten varje sommar. Detta ger god reklam för staden Alingsås och möjlighet att se och lära känna sjön Mjörn och dess vackra omgivningar.

Denna verksamhet ger också vuxna, barn och ungdomar möjligheten att aktivt delta i föreningens verksamhet och väcker intresse för vår kulturhistoria. Föreningen avser att aktivt verka för att bredda verksamheten genom rekrytering av barn och ungdomar som aktiva medlemmar.

Föreningens policy i drogfrågor

Vårt mål i föreningsarbetet:

Våra medel för att nå målen:

Vårt arbete mot främlingsfientlighet och för mångfald, jämställdhet och demokratiska arbetsformer.

Föreningens verksamhet skall präglas av en anda där ingen diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion, övertygelse eller andra skäl förekommer. I föreningsarbetet skall män och kvinnor ha samma förutsättningar och villkor.

Mål och åtgärder:

Etiska regler

Alla föreningsmedlemmar skall uppträda ansvarstagande och bemöta andra på ett sätt som inte upplevs kränkande och destruktivt.

Finns även att ladda ned som pdf här.