Startsidan Kontakt Historik Nyheter Bli medlem Stadgar och styrdokument Utbildning Ungdomsprojekt Press & Media
Turlista och biljetter Charter Extra turer Musik ombord Priser och Presentkort
Herbert Valeria Loviksbåten Mineral Sanna
Fakta Destinationer Sjökortet Risön Alingsås Länkar Var är Herbert nu?
Hitta till oss Bryggplatser Vinteruppläggning Tändkulor Utombordare Välten
General Herbert Timetable How to find us
Allgemein Herbert Fahrplan Wie finden Sie uns?

Villkor

Bokningsvillkor

Biljetter till turer kan förköpas på hemsidan eller på Ångbåtsvarvet (måndagar kl 18-20). Förköp kan ske fram till klockan 21 dagen innan respektive tur körs. Till varje tur finns ett begränsat antal biljetter. Samtliga biljetter är säljbara på nätet, överblivna biljetter säljs före respektive turs avgång. Förköpta biljetter ska vara incheckade ombord senast 20 minuter före avgång. Ej incheckade biljetter kan säljas till andra.

Avbokning

Du kan kostnadsfritt avboka dina biljetter fram till 3 dagar innan turen. Därefter återköps ej biljetter. Alla biljetter ersätts om turen ställs in. Vi förbehåller oss rätten att ställa in turer på grund av t.ex. väder eller tekniska orsaker.

Personuppgifter

Vi sparar personuppgifter som lämnas till oss i samband med biljettköp och bokningar för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. Insamlade uppgifter används endast till det ändamål som de samlats in för. Vi vidarebefordrar, byter eller säljer inga personuppgifter till tredje part. Vi rensar bort insamlade personuppgifter årligen, när de fullgjort sitt syfte, efter seglationssäsongens slut.

Se även vår integritetspolicy.

För mer information om villkor eller vår hantering av personuppgifter så kan du kontakta oss via kontaktformuläret.